Fanfic dịch: And build a little house that we could live in

Dịch từ And built a little house that we could live in- Coloredink .Đã xin phép tác giả.
Translation of And built a little house that we could live in- Coloredink, with author's permission.
Honey moon của couple chưa cưới Hannigram
#đưanhauđitrốn#domesticlife#Hannibalss01
Tình trạng: đã kết thúc, 8 chương.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét